Kabel TV

Sem Elektro er en av landets ledene frittstående autoriserte Kabel-TV installatører. Vi har kabelnett spredt over område fra Drammen til Arendal.

Vi har flere store samarbeidsavtaler bl.a. Otrum ASA, og elektro installatører i hele landet.

Sem Elektro A/S er spesialister på å levere løsninger for kabel-TV til større og mindre boligsammenslutninger.

Vi kan levere skreddersydde løsninger til bl.a. borettslag, boligblokker, vel foreninger, institusjoner, hoteller osv.

Er du utbygger av boliger eller boligfelt, ta kontakt så kan vi levere rimelige kabel-TV løsninger.


Vi står i dag for drift av over 30 kabelnett og d

et er mange fordeler ved å være tilknyttet Sem Elektro A/S som operatør.

Hvis du inngår en avtale, inngår følgende:

  • Drift av kabelnett og TV-sentral (montering, vedlikehold og service)
  • All administrasjon inkludert fakturering
  • All forsikring


Vi legger til rette for enkel bruk og tilgang, slik at du får mindre å styre med.

Vi er ikke større enn at vi klarer å gi hver eneste kunde personlig service.

  • Drift av kabelnett og TV-sentral (montering, vedlikehold og service)
  • All administrasjon inkludert fakturering
  • All forsikring


Vi tilbyr Analoge og digitale kanalpakker i samarbeid med Telenor på nett vi har samarbeid med.

For mer informasjon rundt kanalpakker og dekodere se Telenor sine nettsider her.

Våre abonnentsbetingelser:

Et pdf dokument blir lagt til her..